nulugzti

nulugzti
nulùgzti intr. 1. nulinkti, nusvirti, nukarti: Ausys nulùzgo Ms. Nenešiok tokios didelės kepurės, juk ausys nulùgs kaip kiaulės Plt. 2. Als, Kl, Kal nuplyšti, nuskarti: Ans nulùzgęs, t. y. nudriskęs, nutrūkęs J. Tinginiai apsusę, nuluzgę valkatauja .nusigyventi: Mūsų pons šiais laikais visai jau nuluzgęs gyvena Kltn. | Aš nesu nulùzgusi (nesu prasta) Krtn. 3. prk. pasidaryti neatsargiam, nerūpestingam; pakrikti, pairti: Nevildamos pavojaus, nuluzgę traukė par girę S.Dauk. \ lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • lugzti — lùgzti, lū̃zga (luñzga), lùzgo intr. 1. linkti, svirti, karti (žemyn), lėpti: Didelios kiaulių ausys lūzga Sr. 2. plyšti, skarti: Tu luzgaĩ, t. y. buvai nutrūkęs, nuplyšęs J. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulekšti — nulèkšti intr. J.Jabl nulėpti, nukarti, nulugzti: Vaiko ausys nulẽško Užv. Jis ilgai nebegyvens: ūsai nulẽškę, nusibaigęs Šl. | Batvinių lapai nulẽškę – reik lytaus Užv. lekšti; išlekšti; nulekšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuluksti — nulùksti intr.; N žr. nulugzti 2: Vaikas lukstè nulùskęs (nudriskęs) J. Nuluskęs ubagutis, juodu pribėgęs, į rankas bučiuodamas, dovanos meldė LC1888,37. luksti; nuluksti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palugzti — palùgzti intr. truputį nusvirti, nulinkti: Kiaulės ausys palùzgo Šts. Vainiką nupynėm palùzgusį Šts. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulugzti — sulùgzti intr. pasišiaušti: Sulùzgęs arklys, kurs pašiuręs, ausis dideles turia J. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užlugzti — užlùgzti intr. nudribti, nukarti: Kiaulės ausys užlùzgo Kltn. Lunkausių kiaulių yr užluzgusios ausys Ggr. lugzti; nulugzti; palugzti; sulugzti; užlugzti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”